Disclaimer

vergelijkcryptoexchanges.nl is zorgvuldig als het gaat om het verstrekken van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website altijd accuraat en volledig is. Echter, wij kunnen niet garanderen dat de informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend.

Verder aanvaardt vergelijkcryptoexchanges.nl geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie of diensten door vergelijkcryptoexchanges.nl of door u aan vergelijkcryptoexchanges.nl door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Advies

Het handelen in digitale (crypto)valuta brengt een significant risico met zich mee. Elke financiële product is onderhevig aan grote prijsschommelingen en kan zelfs waardeloos worden. De cryptomarkt is 24/7 gaande en kan ieder moment van de dag grote prijsdalingen meemaken. Ieder bezoeker wordt verzocht om integraal onderzoek te doen alvorens besloten wordt om over te gaan tot aankoop van cryptomunten. Ons advies aan de bezoeker van de website is tevens om zich voorafgaand aan het besluit om cryptomunten aan te schaffen zich te laten informeren door een onpartijdig professioneel partij.

vergelijkcryptoexchanges.nl is niet verantwoordelijk voor hetgeen wat u met de door vergelijkcryptoexchanges.nl opgegeven informatie doet. Bij aanbiedingen voor financiële, medische, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen dient u zich te wenden tot een deskundige of iemand die u van professioneel advies kan voorzien. De bevindingen worden hier zonder enige vorm van garantie gegeven. Wij bieden geen financieel advies en geven slechts onze mening.

Het investeren in cryptocurrency is zeer risicovol en de koersen kunnen sterk schommelen. Investeer alleen geld dat u kunt missen en ken de gevaren. In het ergste geval kan een crypto niets meer waard worden en bent u al uw geld kwijt. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aangeboden informatie

Alle uitingen van vergelijkcryptoexchanges.nl, inclusief alle social media kanalen zoals twitter, facebook en instagram, zijn de professionele mening van de betreffende eigenaren van de nieuwsberichten die door vergelijkcryptoexchanges.nl worden doorgezet en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om over te gaan tot de aankoop van cryptocurrencies (ook wel crypto genoemd) en/of daarin te investeren.

vergelijkcryptoexchanges.nl is geen financieel adviseur en beoogt dat nadrukkelijk ook niet te zijn. Alle uitingen van vergelijkcryptoexchanges.nl kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat en zijn uitsluitend educatief van aard. vergelijkcryptoexchanges.nl is geen financieel, juridisch- en/of fiscaal adviseur. Er komt geen adviesrelatie tot stand tussen jou en vergelijkcryptoexchanges.nl. vergelijkcryptoexchanges.nl kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de gegeven informatie van 3e partijen. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico.

Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door het sterk volatiele karakter van crypto, al snel achterhaald is dan wel gaat zijn. vergelijkcryptoexchanges.nl benadrukt je hiervan bewust te bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast verzoekt vergelijkcryptoexchanges.nl je nadrukkelijk om de gedeelde informatie zelf te verifiëren. Iedereen die in crypto wil investeren dient een eigen onderzoek te doen alvorens een beslissing te nemen tot aan- of verkoop van crypto. Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan- en verkoopbeslissingen.

Het aankopen van crypto brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de cryptomarkt zeer grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn dusdanig groot dat het mogelijk om uw hele aankoopbedrag te verliezen. Schaf dus geen crypto aan die je niet kunt veroorloven te verliezen.

Gebruik affiliate links

Wij maken op vergelijkcryptoexchanges.nl gebruik van affiliate links naar andere cryptocurrency bedrijven. Dit zijn speciale links die registreren dat een bezoeker afkomstig is van vergelijkcryptoexchanges.nl. In ruil van het aanbrengen van een nieuwe klant kan vergelijkcryptoexchanges.nl een commissie ontvangen. Er zitten geen extra kosten verbonden als u als bezoeker of klant gebruik maakt van onze affiliate links, soms zit er zelfs voordeel aan. De bezoeker van de website is geheel vrij om zelf de desbetreffende website op te zoeken en zonder gebruik van de beschikbare links zelfstandig gebruik te maken van de diensten van derde partijen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien u gebruikt maakt van deze website en / of informatie die hierop wordt verstrekt gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer. vergelijkcryptoexchanges.nl behoudt het recht op elk gewenst moment deze disclaimer zonder verdere aankondiging aan te passen c.q. uit te breiden. Op de volledige website zijn auteursrechten, ook van derden, van toepassing.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van vergelijkcryptoexchanges.nl op deze pagina.

Copyright © 2023 tot heden – vergelijkcryptoexchanges.nl

Het Crypto ABC

In dit alfabetisch gesorteerde overzicht vind u de uitleg van de meestgebruikte crypto termen.

Kom meer te weten over deze cryptoexchanges: