Crypto ABC - De termen helder uitgelegd!

Het is geen geheim dat de cryptowereld bol staat van technische jargon en complexe terminologie. Bij Crypto ABC zijn we ervan overtuigd dat de sleutel tot succesvol navigeren in deze digitale dimensie kennis en begrip is. Daarom hebben we deze uitgebreide gids samengesteld om de mystiek rond crypto-gerelateerde termen te ontrafelen.

Of u nu een beginner bent die de basisprincipes van Bitcoin probeert te begrijpen, of een doorgewinterde cryptoliefhebber die zijn kennis van DeFi of NFT’s wil verdiepen, deze gids is uw go-to bron voor alle cryptogerelateerde termen. Elk woord is alfabetisch gerangschikt voor uw gemak, met een duidelijke en bondige uitleg om u een grondig inzicht te geven in wat elke term betekent.

A

Altcoin:
Elke cryptocurrency die geen Bitcoin is, wordt vaak een “altcoin” genoemd, een samentrekking van de woorden “alternatief” en “coin”. Deze term verwijst naar de honderden andere munten en tokens die sinds Bitcoin zijn gecreëerd.

ASIC:
Dit staat voor “Application Specific Integrated Circuit”. Het is een soort hardware die is ontworpen voor het efficiënt minen van specifieke cryptocurrencies, meestal Bitcoin.

ATH:
Een afkorting voor “All Time High”. Dit is de hoogste waarde die een bepaalde cryptocurrency ooit heeft bereikt.

Arbitrage:
Dit is het proces van het kopen van een asset (zoals een cryptocurrency) op één marktplaats om deze vervolgens tegen een hogere prijs op een andere marktplaats te verkopen. Arbitrage kan profiteren van prijsverschillen tussen verschillende markten.

Address:
In de context van cryptocurrencies, verwijst een “address” naar de unieke reeks cijfers en letters die de locatie aanduiden waar de crypto assets kunnen worden gestuurd of ontvangen.

Airdrop:
Een manier om gratis cryptocurrency-tokens te verspreiden aan de houders van een bepaalde blockchain currency, zoals Bitcoin of Ethereum.

Atomic Swap:
Dit is een slimme contracttechnologie die het mogelijk maakt om twee cryptocurrencies direct uit te wisselen zonder de noodzaak van een vertrouwde tussenpartij zoals een beurs.

Anonimiteit:
Dit verwijst naar het vermogen om transacties te verrichten zonder dat de identiteit van de betrokken partijen bekend is. Sommige cryptocurrencies zoals Monero en Zcash zijn speciaal ontworpen om hoge niveaus van anonimiteit te bieden.

API:
Een Application Programming Interface (API) is een set regels en protocollen voor het bouwen van software en applicaties. Crypto-uitwisselingen bieden vaak API’s aan zodat gebruikers hun eigen programma’s en bots kunnen bouwen om te handelen.

Adoption:
In de context van cryptocurrencies, verwijst “adoption” naar de mate waarin het gebruik van een bepaalde cryptocurrency wordt geaccepteerd door individuen, bedrijven en andere organisaties. Hoe hoger de adoption, hoe meer gebruik en acceptatie de munt in de maatschappij heeft.

B

Bitcoin (BTC)
Dit is de eerste en meest bekende cryptocurrency, gecreëerd in 2009 door een anonieme persoon of groep bekend als Satoshi Nakamoto. Bitcoin is een gedecentraliseerde digitale munteenheid zonder een centrale bank of enige toezichthouder die direct van gebruiker naar gebruiker kan worden verzonden via het bitcoinnetwerk.

Blockchain
Dit is een type database, een gedistribueerd grootboek dat transacties op een gedecentraliseerde en veilige manier registreert. Deze technologie is het fundament van veel cryptocurrencies, waaronder Bitcoin.

Bear Market
Dit is een term die wordt gebruikt om een markttrend aan te geven waarin de prijzen van activa over het algemeen dalen. Het is het tegenovergestelde van een bullmarkt.

Bull Market
Dit is een marktconditie waarin de prijzen van activa over het algemeen stijgen. Dit is het tegenovergestelde van een berenmarkt.

Bitfinex
Bitfinex is een cryptocurrency exchange platform opgericht in 2012, bekend om zijn brede selectie aan ondersteunde cryptocurrencies en zijn geavanceerde handelsmogelijkheden.

Binance
Dit is een cryptocurrency exchange die een platform biedt voor het verhandelen van meer dan 100 cryptocurrencies. Sinds begin 2018 is Binance beschouwd als de grootste cryptocurrency exchange ter wereld wat betreft handelsvolume. Binance trok zich in 2023 van de Nederlandse markt.

Bitcoin Cash (BCH)
Dit is een cryptocurrency die in 2017 is afgesplitst van Bitcoin. Het belangrijkste verschil tussen Bitcoin en Bitcoin Cash is de grootte van de blokken in hun blockchain, wat invloed heeft op de snelheid en kosten van transacties.

BUIDL
Dit is een term afgeleid van de term “HODL”. Het is een advies om te bouwen (te ontwikkelen of te investeren) in de crypto-industrie in plaats van alleen maar cryptos te kopen en vast te houden in afwachting van een prijsstijging.

Bytecoin (BCN)
Dit is een private, gedecentraliseerde cryptocurrency met open broncode die iedereen in staat stelt om deel te nemen aan de Bytecoin-netwerkontwikkeling. Privacy en veiligheid vormen de hoofdthema’s van Bytecoin.

Bag Holder
Dit is een term die verwijst naar een investeerder die een aanzienlijke hoeveelheid cryptocurrency vasthoudt tijdens een marktdaling, in de hoop dat de markt zich zal herstellen.

C

Cardano
Een blockchain platform voor slimme contracten, vergelijkbaar met Ethereum. Cardano is ontworpen met een focus op veiligheid, schaalbaarheid en duurzaamheid.

Coinbase
Een van de meest populaire cryptocurrency-uitwisselingen, gevestigd in de Verenigde Staten, die een verscheidenheid aan cryptocurrencies aanbiedt voor handel en investeringen.

Cold Storage
Een beveiligingsmaatregel voor cryptocurrencies waarbij de private sleutels van een gebruiker offline worden bewaard om ze te beschermen tegen diefstal of hacking.

Consensus
Het proces waarmee alle deelnemers aan een blockchain-netwerk het eens worden over de huidige staat van de gedistribueerde grootboek.

Cryptocurrency
Een type digitale of virtuele valuta die gebruik maakt van cryptografie voor beveiliging. Bitcoin is de eerste en meest bekende cryptocurrency, maar er zijn nu duizenden alternatieve cryptocurrencies.

Chainlink
Een gedecentraliseerd orakelnetwerk dat het mogelijk maakt om slimme contracten op de Ethereum-blockchain toegang te geven tot off-chain datafeeds, web-API’s en traditionele bankbetalingen.

Confirmation
Dit is het proces waarbij een transactie wordt geverifieerd en toegevoegd aan de blockchain.

Cryptography
Een methode om informatie te beveiligen en te beschermen door middel van codering, die de gegevens omzet in een vorm die alleen kan worden gelezen door iemand die beschikt over de geheime ontgrendelingscode of sleutel.

Cosmos
Een netwerk van onafhankelijke blockchains die inter-chain connectiviteit mogelijk maken. Het streeft ernaar een ‘internet van blockchains’ te zijn.

Custodial Wallet
Dit is een type cryptocurrency wallet waarbij de private sleutels worden bewaard door een derde partij, meestal een cryptocurrency uitwisseling. Deze wallets zijn handig voor nieuwe gebruikers, maar ze lopen een hoger risico op hacking dan non-custodial wallets.

D

Decentralisatie
Dit is het proces waarbij de activiteiten van een organisatie, met name die met betrekking tot planning en besluitvorming, worden gedistribueerd of gedelegeerd weg van een centrale, autoritaire locatie of groep. In de context van cryptocurrency betekent decentralisatie dat er geen centrale autoriteit is die de munt beheert. In plaats daarvan zijn alle transacties geverifieerd door een netwerk van computers.

Decentralized Finance (DeFi)
DeFi is een term die verwijst naar financiële diensten die gebruikmaken van smart contracts, die automatisch worden uitgevoerd zonder de noodzaak van een tussenpersoon zoals een bank of een advocaat. Deze services worden vaak opgebouwd op blockchain-platforms zoals Ethereum.

Decentralized Application (DApp)
Een DApp is een applicatie die draait op een gedecentraliseerd netwerk (zoals een blockchain), vermijdend de controle en bemoeienis van een enkele autoritaire entiteit of partij. DApps zijn transparant en iedereen kan de app controleren, omdat ze open source zijn.

Distributed Ledger Technology (DLT)
DLT verwijst naar technologieën die gedistribueerde records of databases bijhouden over meerdere deelnemers in een netwerk. Blockchain is een type DLT.

Dogecoin
Dogecoin is een open-source, peer-to-peer digitale munteenheid die in 2013 werd geïntroduceerd. Het begon als een meme, maar heeft sindsdien een grote volgeling gekregen en is nu een van de top cryptocurrencies op basis van marktkapitalisatie.

Double Spending
Double spending is een potentieel probleem in een digitale kasomgeving waarin een digitale token twee keer kan worden uitgegeven. Door het consensusmechanisme in blockchain technologie, zoals Bitcoin, wordt het dubbel uitgeven probleem opgelost.

Digital Signature
Een digitale handtekening is een cryptografisch mechanisme dat wordt gebruikt om de authenticiteit en integriteit van een bericht, software of digitaal document te verifiëren. Het is het digitale equivalent van een handgeschreven handtekening of een gestempeld zegel, maar het biedt veel meer ingebouwde beveiliging.

Difficulty
In cryptocurrency-mining is de “moeilijkheidsgraad” een maatstaf voor hoe moeilijk het is om een nieuw blok te vinden in vergelijking met de gemakkelijkst te vinden blok. Het is een maat voor het werk dat een mijnwerker moet investeren om een blok te vinden.

DAO (Decentralized Autonomous Organization)
Een DAO, of gedecentraliseerde autonome organisatie, is een organisatie die wordt gerund door regels die zijn gecreëerd door haar leden en worden uitgevoerd op een blockchain. Het is een manier om een organisatie te structureren zonder een centrale autoriteit.

DEX (Decentralized Exchange)
Een DEX is een cryptocurrency-uitwisseling die opereert in een gedecentraliseerde manier, zonder een centrale autoriteit. Het stelt gebruikers in staat om cryptocurrency-transacties uit te voeren rechtstreeks tussen elkaar zonder tussenkomst van een tussenpersoon.

E

Ethereum (ETH)
Dit is een open source, blockchain-gebaseerd platform waarmee ontwikkelaars gedecentraliseerde applicaties (dApps) kunnen bouwen en uitvoeren. Het heeft ook zijn eigen cryptocurrency, genaamd Ether.

ERC-20
ERC-20 is een technische standaard die wordt gebruikt voor smart contracts op de Ethereum blockchain voor het implementeren van tokens. Het is de basis voor de meeste tokens die worden uitgegeven in initial coin offerings (ICO’s).

Exchange
Een cryptocurrency exchange is een platform waar gebruikers verschillende cryptocurrencies kunnen kopen, verkopen of verhandelen. Sommige bekende exchanges zijn Coinbase, Binance, en Kraken.

Escrow
In de context van cryptocurrencies, verwijst escrow naar een financiële regeling waarbij een derde partij de betaling van de benodigde fondsen voor twee partijen met betrekking tot een transactie bewaart en regelt.

Encryption
Encryptie is het proces van het converteren van leesbare gegevens naar onleesbare gegevens om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Het is een cruciaal aspect van de beveiliging en privacy van cryptocurrencies.

EOS
EOS.IO is een blockchain-protocol dat wordt aangedreven door de cryptocurrency EOS. Het protocol bootst de meeste hardware- en besturingssysteemfuncties na, waaronder databases, accounts, authenticatie, planning en communicatie.

EIP (Ethereum Improvement Proposal)
Dit is een voorstel voor verbeteringen van het Ethereum-protocol, dat door iedereen kan worden voorgesteld en door de gemeenschap kan worden beoordeeld en mogelijk aangenomen.

Elrond (EGLD)
Elrond is een high-throughput blockchain dat schaalbaarheid en interoperabiliteit nastreeft. Het heeft zijn eigen native token, EGLD, en maakt gebruik van een Secure Proof of Stake consensusmechanisme.

eToro
eToro is een sociaal handelsplatform dat gebruikers in staat stelt om financiële instrumenten te verhandelen, waaronder cryptocurrencies.

Enjin (ENJ)
Enjin is een blockchain-gebaseerd ecosysteem gericht op gamen. Het maakt het mogelijk voor gebruikers om virtuele goederen op de blockchain te creëren, beheren, verhandelen en bezitten. Enjin Coin (ENJ) is de native cryptocurrency van het platform.

F

Fiat
Fiat is een term die verwijst naar door de overheid uitgegeven valuta, zoals de euro of de Amerikaanse dollar. Fiat valuta heeft waarde omdat de overheid zegt dat het waarde heeft, in tegenstelling tot cryptocurrencies, die waarde hebben door vraag en aanbod op de markt.

Fork
Een fork in de blockchain technologie is een punt waarop de blockchain in tweeën splitst. Dit kan gebeuren wanneer er veranderingen in de regels van de software zijn die niet compatibel zijn met de bestaande regels. Een fork kan leiden tot het ontstaan van een nieuwe cryptocurrency.

FUD
FUD staat voor Fear, Uncertainty and Doubt. Het is een strategie om informatie, accurate of niet, te verspreiden die twijfel, angst of onzekerheid zaait over een specifieke cryptocurrency, wat de prijs ervan kan beïnvloeden.

FOMO
FOMO betekent Fear Of Missing Out. In de context van cryptocurrencies verwijst het naar de angst om een kans om te investeren in een potentieel winstgevende cryptocurrency te missen, wat kan leiden tot impulsieve investeringsbeslissingen.

Faucet
Een faucet is een website of app die gebruikers kleine hoeveelheden cryptocurrency geeft in ruil voor het uitvoeren van bepaalde taken, zoals het bekijken van advertenties of het invullen van enquêtes.

Fractie
Een fractie verwijst naar een deel van een hele eenheid van een bepaalde cryptocurrency. Bijvoorbeeld, één Bitcoin kan worden opgedeeld in 100 miljoen fracties, bekend als satoshis.

Finney
Finney is een eenheid van Ether, de cryptocurrency van het Ethereum netwerk. Het is vernoemd naar Hal Finney, een pionier op het gebied van cryptocurrency. Eén Ether is gelijk aan 1.000.000 Finney.

Future Contract
Een future contract is een financieel contract dat een partij verplicht om een bepaald actief (in dit geval een cryptocurrency) te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een specifieke toekomstige datum. Het wordt gebruikt voor zowel hedging als speculatie doeleinden.

Flippening
Flippening verwijst naar het hypothetische toekomstige punt waarop een altcoin (elke cryptocurrency die geen Bitcoin is) de marktkapitalisatie van Bitcoin overtreft.

Front Running
Front running is een onethische praktijk waarbij iemand met voorafgaande kennis van een grote aankomende transactie voordeel haalt door eerder dan de originele partij transacties uit te voeren. In de context van cryptocurrency kan dit gebeuren op gedecentraliseerde exchanges waar transactie-informatie publiekelijk beschikbaar is voordat deze is bevestigd.

G

Gas
Gas is een term die wordt gebruikt binnen het Ethereum-netwerk om de kosten te beschrijven die nodig zijn voor het uitvoeren van een transactie of een contract op het netwerk. Het is een maatstaf voor de hoeveelheid rekentijd die een transactie vereist.

Genesis Block
De Genesis Block verwijst naar de allereerste block in elke blockchain. In het geval van Bitcoin, bijvoorbeeld, werd de Genesis Block, ook bekend als Block 0, gecreëerd door Satoshi Nakamoto in 2009.

Gwei
Gwei is een denominatie van ether (ETH), de cryptomunt van het Ethereum-netwerk. Het wordt meestal gebruikt om gasprijzen aan te geven, wat de kosten zijn van het uitvoeren van transacties of contracten op Ethereum.

GPU Mining
GPU mining (Graphics Processing Unit mining) is een proces van cryptomining waarbij grafische kaarten worden gebruikt. Het is meestal efficiënter dan CPU-mining (Central Processing Unit-mining) omdat grafische kaarten beter zijn in het uitvoeren van de wiskundige berekeningen die nodig zijn voor mining.

Golden Cross
Golden Cross is een technische indicator die optreedt wanneer een kortetermijngemiddelde (zoals het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde) boven een langetermijngemiddelde (zoals het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde) kruist. Het wordt gezien als een bullish (opwaarts) signaal.

Gigahash
Gigahash (GH/s) is een snelheidsmaat voor mining hardware. Het geeft aan hoeveel miljard hash-berekeningen de machine per seconde kan uitvoeren.

Governance Token
Een governance token geeft houders het recht om te stemmen op voorgestelde wijzigingen in een protocol. Het zijn cryptotokens die een specifieke rol spelen in het beheer van gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO’s) of andere gedecentraliseerde netwerken.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)
Grayscale Bitcoin Trust is een product voor institutionele beleggers waarmee ze blootstelling aan Bitcoin kunnen krijgen zonder het zelf te hoeven bezitten. De trust houdt Bitcoin aan en geeft aandelen uit die aan de prestaties van Bitcoin zijn gekoppeld.

Graph Protocol
The Graph is een protocol voor het indexeren en opvragen van gegevens uit blockchains op een gedecentraliseerde manier. Het wordt gebruikt door veel gedecentraliseerde applicaties (dapps) om gegevens uit de blockchain op te vragen.

Goxed
“Goxed” is een term die in de cryptowereld wordt gebruikt om een ernstige mislukking of ineenstorting van een cryptobeurs te beschrijven, met name als gevolg van een hack of slecht management. Het is afgeleid van Mt. Gox, een vroege Bitcoin-beurs die failliet ging na een grote hack.

H

Halving
Dit is een gebeurtenis in de wereld van cryptocurrencies, waarbij de beloning voor het minen van een nieuw blok wordt gehalveerd. Bitcoin halving, bijvoorbeeld, vindt elke 210.000 blokken plaats.

Hash Rate
Dit is de snelheid waarmee een miner cryptografische puzzels oplost om een nieuw blok te minen in een blockchain. Het wordt gemeten in hashes per seconde.

HODL
Dit is een term afgeleid van een typefout voor ‘hold’ en is een strategie waarbij een investeerder een cryptocurrency koopt en deze voor een lange periode vasthoudt, ongeacht de prijsschommelingen.

Hard Fork
Een hard fork is een radicale wijziging van de protocolregels van een blockchain-netwerk. Dit resulteert vaak in een splitsing van de originele blockchain in twee, waarbij de ene de oude regels volgt en de andere de nieuwe.

Hot Wallet
Een hot wallet is een cryptocurrency wallet die verbonden is met het internet. Het is makkelijk toegankelijk maar ook kwetsbaar voor hacks.

Hardware Wallet
Een hardware wallet is een fysieke elektronische apparaat, speciaal ontworpen om cryptovaluta veilig te bewaren. Het is offline en dus minder kwetsbaar voor hacks.

Hybrid PoW/PoS
Dit is een type consensusmechanisme dat de Proof of Work (PoW) en Proof of Stake (PoS) mechanismen combineert. Het is ontworpen om de voordelen van beide systemen te benutten.

High Frequency Trading (HFT)
Dit is een soort algoritmische handel gekenmerkt door hoge snelheid en hoge omzet. In de crypto-wereld wordt het gebruikt door geautomatiseerde handelsbots.

Honey Badger
Dit is een nickname voor Bitcoin, geïnspireerd door de robuuste aard van het honingdasdier, die staat voor de veerkracht en onverwoestbaarheid van Bitcoin.

Hash Function
Een hashfunctie is een algoritme dat een input (of ‘message’) neemt en een vaste grootte van letters en/of cijfers retourneert, die typisch een hashwaarde wordt genoemd. Deze worden veelvuldig gebruikt in blockchain-technologieën.

I

ICO (Initial Coin Offering)
Dit is een methode voor het inzamelen van fondsen waarbij een nieuwe cryptocurrency wordt aangeboden in ruil voor bestaande cryptocurrencies zoals Bitcoin of Ethereum. Het wordt vaak gebruikt door startups om kapitaal te verkrijgen.

IMF (Internationaal Monetair Fonds)
Hoewel niet specifiek crypto-gerelateerd, speelt het IMF een belangrijke rol in de wereldwijde economie en dus ook in de regelgeving en het beleid rondom cryptocurrencies.

Immutable
Een term die aangeeft dat iets niet kan worden gewijzigd of gewist. In de context van blockchain en cryptocurrencies verwijst dit meestal naar de onveranderlijkheid van gegevens zodra ze zijn toegevoegd aan de blockchain.

Inflation
In het algemeen verwijst inflatie naar het fenomeen waarbij de waarde van een munteenheid in de loop van de tijd afneemt, wat leidt tot een toename van de algemene prijsniveaus. In de wereld van cryptocurrency kan inflatie worden gecontroleerd door het totale aanbod van een bepaalde cryptocurrency te beperken.

Interoperability
De mogelijkheid voor verschillende blockchain-netwerken om met elkaar te communiceren en transacties uit te wisselen. Dit is een belangrijk concept voor de toekomstige schaalbaarheid en adoptie van blockchain-technologie.

Initial Exchange Offering (IEO)
Een crowdfundingcampagne die wordt gehost op een cryptocurrency-uitwisselingsplatform. In een IEO, verkoopt een cryptocurrency-project zijn tokens direct op het handelsplatform, en het handelsplatform promoot vervolgens de tokens aan zijn gebruikers.

Investor
Een individu of organisatie die kapitaal levert in de hoop toekomstige financiële winsten te behalen. In de context van cryptocurrency, zou dit kunnen betekenen het kopen van cryptocurrencies in de hoop dat hun waarde in de toekomst zal stijgen.

IPFS (InterPlanetary File System)
Een protocol en netwerk ontworpen om een gedecentraliseerd opslagsysteem te creëren. In de context van cryptocurrencies, wordt het gebruikt om gedecentraliseerde applicaties (dApps) te bouwen en informatie op te slaan.

Irrational Exuberance
Een uitdrukking die door Alan Greenspan is bedacht en wordt gebruikt om de onrealistische verwachtingen van investeerders tijdens een financiële bubbel aan te geven. In de context van cryptocurrencies, kan dit betrekking hebben op wilde prijsschommelingen en extreme markthypes.

Isolated Margin
In de context van cryptocurrency trading, is dit een type marge trading waarbij de marge balans wordt geïsoleerd en berekend voor elk handelspaar afzonderlijk. Dit beperkt het risico tot alleen dat specifieke handelspaar in plaats van het volledige marge-account.

J

JavaScript
Een veelgebruikte programmeertaal die ook wordt toegepast in de ontwikkeling van blockchain- en cryptogerelateerde projecten.

Jaxx
Een populaire digitale wallet die het mogelijk maakt verschillende soorten cryptocurrencies op te slaan.

Job proof
Een concept in blockchain dat verwijst naar het idee van de beveiliging van een blockchain-netwerk via het aantonen van werk (werkgelegenheid, in dit geval).

JSON-RPC
Een op afstand procedure-oproep (RPC) protocol gecodeerd in JSON. Het wordt veel gebruikt in de interactie met Bitcoin en andere cryptocurrency-knooppunten.

Jump condition
Een term uit de wereld van slimme contracten die verwijst naar de staat van een slim contract dat bepaalt of een functie wel of niet moet worden uitgevoerd.

Just-in-Time (JIT) Compilation
Een methode om code uit te voeren die veel wordt gebruikt in blockchain-ontwikkeling. Het compileert de code op het moment dat het nodig is, wat de prestaties kan verbeteren.

Joule (J)
Een eenheid van energie, die relevant is voor cryptocurrencies vanwege de hoeveelheid energie die mining kan kosten.

JITVM
Staat voor Just-In-Time Virtual Machine. Het is een technologie die de Ethereum Virtual Machine (EVM) optimaliseert door gebruik te maken van Just-in-Time (JIT) compilatie.

Jade Service Runner
Een open-source project voor het uitvoeren van gedecentraliseerde services, zoals Ethereum en IPFS, in een gestandaardiseerde en beheerde omgeving.

Java Card
Een technologie die het mogelijk maakt om applicaties te draaien op smart cards en vergelijkbare kleine geheugenapparaten. In de context van cryptocurrencies, kan dit betrekking hebben op hardware wallets of andere beveiligingstoepassingen.

K

Kraken
Een van de grootste en bekendste cryptocurrency-uitwisselingen ter wereld, waar gebruikers bitcoin en andere digitale valuta’s kunnen kopen, verkopen en verhandelen.

Key Pair
In de context van cryptocurrencies verwijst dit naar een combinatie van een privésleutel (die geheim moet blijven en alleen door de eigenaar wordt gebruikt om digitale activa te ondertekenen of te besteden) en een publieke sleutel (die wordt gebruikt om een adres te genereren waar anderen naartoe kunnen sturen).

KYC
Know Your Customer is een proces dat bedrijven verplicht identificatie en verificatie van hun klanten uit te voeren om fraude te voorkomen. Dit is vaak vereist op cryptocurrency-uitwisselingen.

Kilohash
Een maat voor de hashing kracht van een miner. Een Kilohash is duizend (1,000) hashes per seconde.

KuCoin
Een wereldwijd cryptocurrency handelsplatform dat een breed scala aan digitale valuta’s ondersteunt.

Knockout
Dit verwijst naar een soort optiecontract dat eindigt zodra de onderliggende waarde een vooraf bepaalde prijs bereikt.

Keccak
Het hash-algoritme dat wordt gebruikt door Ethereum. Het werd gekozen vanwege zijn veiligheid en efficiëntie.

Konsensus
In de context van blockchain verwijst dit naar het proces van het bereiken van overeenstemming over de volgende set transacties die aan de blockchain moeten worden toegevoegd.

Koffiecontract
In cryptocurrency terminologie, is dit een soort slim contract dat bedoeld is om kleinere, alledaagse transacties uit te voeren. Het idee is om de blockchain te gebruiken voor dingen zoals het kopen van een kopje koffie.

Kleptocurrency Dit is een pejoratieve term voor cryptocurrencies die worden gezien als het dienen van corrupte doeleinden of het faciliteren van illegale activiteiten.

L

Litecoin:
Een van de vroegste altcoins (alternatieve cryptocurrency’s voor Bitcoin), gelanceerd in 2011. Het is ontworpen om transacties sneller en goedkoper te maken dan Bitcoin.

Leverage:
Dit is een term die verwijst naar het gebruik van geleend geld om een grotere positie in een cryptocurrency te openen dan wat de handelaar anders zou kunnen veroorloven.

Ledger:
Een digitaal grootboek waarin alle transacties van een bepaalde cryptocurrency worden vastgelegd. Voor Bitcoin en veel andere cryptocurrencies is dit grootboek gedecentraliseerd en wordt het bijgehouden op een blockchain.

Liquidity:
Een term die aangeeft hoe gemakkelijk een activa, zoals een cryptocurrency, kan worden gekocht of verkocht zonder de prijs ervan aanzienlijk te beïnvloeden.

Lightning Network:
Een ’tweede laag’-oplossing voor het Bitcoin-netwerk, ontworpen om snelle, goedkope transacties mogelijk te maken door ze van de Bitcoin-blockchain zelf te halen.

Limit Order:
Dit is een instructie om een transactie uit te voeren tegen een specifieke prijs of beter. Als de markt die prijs niet bereikt, wordt de transactie niet uitgevoerd.

Long Position:
Een beleggingsstrategie waarbij de belegger profiteert als de prijs van de cryptocurrency stijgt. Het tegenovergestelde hiervan is een ‘short position’, waarbij de belegger profiteert als de prijs daalt.

Laddering:
Een investeringsstrategie die bestaat uit het instellen van toenemende of afnemende koop- of verkooporders om te profiteren van prijsschommelingen.

Lot Size:
De hoeveelheid van een bepaald financieel instrument (zoals een cryptocurrency) dat in één keer wordt gekocht of verkocht.

Listing:
Het proces van het toevoegen van een nieuwe cryptocurrency aan een handelsplatform of beurs. Na de notering kunnen handelaars de nieuwe cryptocurrency kopen en verkopen.

M

Mining
Dit is het proces waarbij transacties voor verschillende vormen van cryptocurrency worden geverifieerd en toegevoegd aan de blockchain digitaal grootboek. Het is ook de manier waarop nieuwe cryptocurrency-eenheden worden gecreëerd.

Miner
Een deelnemer in het netwerk van een cryptocurrency die transacties valideert. Miners gebruiken krachtige computers om complexe berekeningen uit te voeren die transacties goedkeuren en toevoegen aan de blockchain.

Market Cap (Market Capitalization)
Dit is de totale waarde van een bepaalde cryptocurrency op de markt. Het wordt berekend door het totale aantal munten in omloop te vermenigvuldigen met de huidige marktprijs van één eenheid.

Maker
In de wereld van cryptocurrency-exchanges is een maker iemand die een order plaatst die niet onmiddellijk wordt uitgevoerd, maar op de orderboek wordt geplaatst. Orders kunnen kopers- of verkopersorders zijn, en makers ‘maken’ de markt door liquiditeit te bieden.

Margin Trading
Dit is een methode van handelen waarbij een handelaar geld leent van een broker (of een cryptocurrency-exchange) om een handel uit te voeren. Het geeft de handelaar de mogelijkheid om grotere posities in te nemen dan het bedrag dat ze op hun account hebben.

Multisignature (Multi-Sig)
Dit is een vorm van technologie die wordt gebruikt om de veiligheid van cryptocurrency-transacties te verbeteren. Multisignature vereist meerdere handtekeningen (van verschillende privésleutels) om een transactie te voltooien, waardoor de kans op diefstal wordt verkleind.

Mooning
Een term gebruikt in de cryptogemeenschap wanneer de prijs van een munt snel omhoog gaat. Het wordt vaak gebruikt in de context “naar de maan gaan” om aan te geven dat de prijs van een munt snel stijgt.

Mempool (Memory Pool)
Dit is een tijdelijke opslagruimte voor transacties op het Bitcoin-netwerk die nog moeten worden bevestigd en op de blockchain moeten worden opgenomen.

Masternodes
Dit zijn computers die een volledige kopie van de blockchain van een munt bevatten en altijd online zijn. Ze leveren een reeks services aan het netwerk, zoals het uitvoeren van directe transacties of stemmen over budgetfinanciering, en ze krijgen daarvoor een deel van de blokbeloning.

Mainnet
Dit is het hoofdnetwerk waarin daadwerkelijke transacties plaatsvinden op de blockchain. Dit is anders dan het testnet, dat wordt gebruikt voor het testen van nieuwe functies en updates.

N

Nakamoto, Satoshi
Dit is de pseudonieme identiteit van de maker(s) van Bitcoin, de eerste cryptocurrency. Satoshi Nakamoto’s ware identiteit blijft onbekend.

Nonce
Een ‘nonce’ is een willekeurig nummer dat wordt gebruikt in het cryptografische proces om een hash te creëren in blockchain netwerken. Het is een belangrijk onderdeel van de proof-of-work puzzel.

Node
In de blockchain-technologie verwijst een node naar een punt dat deel uitmaakt van de infrastructuur van de blockchain. Elke node heeft een kopie van de volledige blockchain en helpt bij het valideren en doorgeven van transacties.

NFT (Non-Fungible Token)
NFT’s zijn unieke tokens die gebruik maken van blockchain-technologie om de eigendom van een uniek item of stuk inhoud te bewijzen. Ze zijn ‘non-fungible’ omdat ze niet inwisselbaar zijn op een 1:1 basis met andere tokens.

Network Fee
Dit is een vergoeding die wordt betaald aan de miners voor het verwerken van een cryptocurrency-transactie. De vergoeding varieert afhankelijk van het netwerkverkeer en de complexiteit van de transactie.

NEO
NEO is een blockchain-platform en cryptocurrency ontworpen om digitale assets en slimme contracten te bouwen en te beheren.

Nash Equilibrium
In de speltheorie is het Nash-evenwicht een concept waarbij, in een spel met twee of meer spelers, geen speler voordeel kan halen uit het veranderen van zijn strategie terwijl de andere spelers dat niet doen. Dit is belangrijk in het begrijpen van de strategieën van spelers in het cryptomining-landschap.

Namecoin
Namecoin is een van de eerste alternatieve cryptocurrencies (altcoins) die werd ontwikkeld na Bitcoin. Het wordt gebruikt om gedecentraliseerde DNS te maken, wat kan bijdragen aan de weerstand tegen censuur.

Native Token
Dit is een token dat specifiek is voor een bepaalde blockchain. Het is inherent aan het systeem zelf en heeft verschillende gebruikstoepassingen, zoals het betalen van netwerkvergoedingen of het uitvoeren van slimme contracten.

Newly Minted Coins
Dit verwijst naar de nieuwe munten die worden gecreëerd en beloond aan miners als resultaat van het succesvol toevoegen van een nieuw blok aan de blockchain. Deze zijn ook bekend als block rewards.

O

Oracles
Oracles zijn entiteiten die externe gegevens (meestal real-time gegevens) invoeren in blockchain-netwerken. Ze fungeren als een brug tussen blockchains en de echte wereld, waardoor smart contracts kunnen interageren met externe gegevens en gebeurtenissen.

On-chain
On-chain verwijst naar transacties en andere activiteiten die plaatsvinden op de blockchain zelf. Deze gebeurtenissen zijn openbaar en kunnen door iedereen worden bekeken en geverifieerd.

Off-chain
Off-chain transacties vinden plaats buiten de blockchain. Ze kunnen sneller en goedkoper zijn dan on-chain transacties, maar missen de transparantie en beveiliging van de blockchain.

Open Source
Open Source betekent dat de broncode van een softwareproject voor iedereen beschikbaar is om te bekijken, te gebruiken en te wijzigen. Veel blockchain-projecten zijn open source om transparantie en veiligheid te bevorderen.

Output
In de context van blockchain en cryptocurrency, verwijst output naar het bedrag dat wordt verzonden in een transactie. Elke transactie bestaat uit een of meer inputs en outputs.

OP_RETURN
OP_RETURN is een scriptopdracht (opcode) gebruikt in Bitcoin’s programmeertaal. Het staat een kleine hoeveelheid gegevens toe om in de blockchain te worden ingebed, zonder dat dit gevolgen heeft voor de UTXO-set (Unspent Transaction Output).

Omni Layer
Omni Layer is een protocol dat bovenop de Bitcoin blockchain is gebouwd. Het maakt het creëren en verhandelen van aangepaste tokens en slimme contracten mogelijk op de Bitcoin-blockchain.

Opt-in Transaction Replay
Opt-in Transaction Replay is een veiligheidsmaatregel bij een hard fork. Het voorkomt dat transacties op beide versies van de blockchain worden uitgevoerd, wat kan leiden tot dubbele uitgaven.

Oversold
In cryptohandel verwijst de term oversold naar een situatie waarin een activum (zoals een cryptocurrency) volgens technische indicatoren te sterk is verkocht. Dit kan een teken zijn dat het activum ondergewaardeerd is en mogelijk in prijs zal stijgen.

Overbought
Overbought is de tegenovergestelde situatie van oversold. Het verwijst naar een situatie waarin een activum volgens technische indicatoren te sterk is gekocht. Dit kan een teken zijn dat het activum overgewaardeerd is en mogelijk in prijs zal dalen.

P

Private Key
Een private key of privésleutel is een geheime, alfanumerieke wachtwoord/ sleutel die wordt gebruikt om transacties te ondertekenen of te versleutelen die plaatsvinden in een blockchain-netwerk. Beveiliging van de privésleutel is cruciaal voor de veiligheid van de activa van een cryptogebruiker.

Proof of Work (PoW)
Dit is een consensusmechanisme dat door sommige cryptocurrencies wordt gebruikt, zoals Bitcoin. In een PoW-systeem moeten de miners complexe wiskundige puzzels oplossen om een blok toe te voegen aan de blockchain. Deze methode verbruikt veel energie en vergt aanzienlijke rekenkracht.

Proof of Stake (PoS)
Dit is een alternatief consensusmechanisme dat energiezuiniger is dan Proof of Work. In plaats van wiskundige puzzels op te lossen, worden in een PoS-systeem validators gekozen om nieuwe blokken te creëren op basis van hun inzet, of hoeveelheid van de betreffende cryptocurrency die ze bezitten en bereid zijn als onderpand te gebruiken.

Public Key
Een public key of openbare sleutel is een alfanumerieke sleutel die wordt gedeeld met het netwerk en wordt gebruikt om een gebruiker te identificeren in de blockchain. Het fungeert ook als een adres waar anderen cryptocurrency naartoe kunnen sturen.

Peer-to-Peer (P2P)
Dit is een gedecentraliseerde interactiemethode tussen twee partijen of meer. In een P2P-netwerk worden gegevens, bestanden of cryptocurrency direct tussen gebruikers uitgewisseld zonder tussenkomst van een centrale autoriteit of server.

Private Blockchain
Een private blockchain is een blockchain-netwerk dat beperkt is tot geselecteerde deelnemers. Het wordt meestal gebruikt door bedrijven voor interne processen, waarbij de controle over wie transacties kan verifiëren en toevoegen aan de blockchain wordt beperkt.

Pump and Dump
Dit is een vorm van marktmanipulatie waarbij een groep mensen gezamenlijk de prijs van een crypto-asset opdrijft (de ‘pump’), meestal door middel van gecoördineerde aankopen en vaak valse of misleidende positieve uitspraken, en dan snel de asset verkoopt na de prijsstijging (de ‘dump’).

Pre-mining
Dit is het proces waarbij een bepaald aantal cryptocurrency-eenheden wordt gemined voordat het publiek toegang krijgt tot het netwerk. Dit is vaak controversieel omdat het als oneerlijk kan worden beschouwd.

Protocol
In de context van cryptocurrencies, is een protocol een reeks regels die bepalen hoe data wordt verzonden en ontvangen. In een blockchain-protocol bijvoorbeeld, zullen er regels zijn over hoe transacties worden geverifieerd en hoe nieuwe blokken worden toegevoegd.

Paper Wallet
Dit is een manier om cryptocurrencies op te slaan buiten de digitale wereld, voor extra veiligheid. Een paper wallet omvat het printen van de private en public keys op papier. Het is een vorm van cold storage en wordt vaak gebruikt voor lange termijn opslag.

Q

Quantum Computing
Dit verwijst naar een technologische innovatie in het veld van computing, die significant snellere berekeningen mogelijk maakt en een bedreiging zou kunnen vormen voor de cryptografische beveiliging van bestaande blockchain-netwerken, inclusief veel cryptocurrencies.

Quantum Resistant
Een term die wordt gebruikt om een cryptografische methode te beschrijven die bestand is tegen aanvallen van quantumcomputers. Het is een belangrijke eigenschap voor toekomstige cryptosystemen omdat deze computers een bedreiging kunnen vormen voor de beveiliging van huidige cryptografische standaarden.

Quorum
Quorum is een open-source blockchainplatform gebaseerd op Ethereum en ontwikkeld door J.P. Morgan. Het is specifiek ontworpen voor ondernemingen en maakt het mogelijk transacties zowel openbaar als privé te maken, afhankelijk van de behoeften van de onderneming.

Qtum
Qtum (uitgesproken als ‘quantum’) is een open-source blockchain cryptocurrency-project dat is ontwikkeld om de slimme contractfunctionaliteit van Ethereum te combineren met de beveiliging van de Bitcoin-blockchain.

QR-code
Een QR-code (quick response code) is een type tweedimensionale streepjescode die vaak wordt gebruikt voor het snel en gemakkelijk delen van cryptovaluta-adressen. Door het scannen van een QR-code met een smartphone of een andere scanner, kan een gebruiker automatisch een crypto-adres in hun wallet invoeren, zonder dat het handmatig hoeft te worden ingevoerd.

Qubit
In de context van quantum computing, is een qubit (of quantum bit) de fundamentele eenheid van quantuminformatie. In tegenstelling tot een klassieke bit, die een waarde van 0 of 1 heeft, kan een qubit superposities van staten innemen, waardoor hij in theorie veel krachtiger is voor bepaalde soorten berekeningen.

QuadrigaCX
QuadrigaCX was een in Canada gevestigde cryptocurrency-exchange die bekend werd na de dood van zijn oprichter, wat resulteerde in het verlies van toegang tot miljoenen dollars aan klantfondsen die waren opgeslagen in een cold wallet.

Quoine
Quoine is een fintech bedrijf dat zich richt op blockchain-technologie. Het is het bedrijf achter Liquid, een wereldwijde cryptocurrency-exchange die een veilige manier biedt om digitale activa te verhandelen.

QuickX Protocol
QuickX is een nieuw protocol ontworpen om de transactiesnelheid van cryptocurrencies te verhogen door het creëren van off-chain pools van gebruikersfondsen voor snelle overdrachten.

QASH
QASH (nu omgedoopt tot Liquid Coin, LIQUID), is de native token van het Quoine’s Liquid platform. Het wordt gebruikt om transacties op het platform te faciliteren en geeft gebruikers ook toegang tot premiumfuncties.

R

Ripple (XRP)
Ripple is zowel een digitaal betaling protocol (voor financiële transacties) als ook een cryptocurrency (XRP). Ripple’s blockchain-gebaseerde technologie wordt gebruikt om grensoverschrijdende betalingen snel en met lage kosten mogelijk te maken.

Rekening
In de context van cryptocurrency, is een rekening vergelijkbaar met een bankrekening – het is een plek waar je je cryptocurrencies bewaart. Je kunt cryptocurrencies van je rekening naar anderen sturen, of je kunt cryptocurrencies van anderen ontvangen op je rekening.

Raiden Network
Dit is een off-chain schaalbaarheidsoplossing voor Ethereum, waardoor het netwerk snellere transacties kan verwerken door ze buiten de Ethereum-blockchain uit te voeren.

Replay aanval
Een replay aanval is een netwerk aanval waarbij geldige transmissiedata schadelijk of frauduleus wordt herhaald of vertraagd. Dit is een bedreiging in de context van cryptocurrencies wanneer bijvoorbeeld transacties op een blockchain herhaald worden op een andere blockchain.

Ring Signature
Een methode van het ondertekenen van een digitale transactie die kan worden uitgevoerd door een van de leden van een groep, zonder te onthullen wie binnen de groep de transactie heeft ondertekend. Dit wordt gebruikt in cryptocurrencies zoals Monero om privacy te verzekeren.

Rugpull
Dit is een vorm van scam waarbij ontwikkelaars van een cryptocurrency abrupt alle munten van de markt halen en ermee verdwijnen, waardoor investeerders achterblijven zonder hun geïnvesteerde fondsen.

Risk Management
Risk management verwijst naar het proces waarbij potentiële risico’s in cryptocurrency-investeringen worden geïdentificeerd en gepaste maatregelen worden genomen om ze te beheren. Dit kan onder meer bestaan uit diversificatie van de portfolio, het instellen van stop-loss limieten en zorgvuldig onderzoek naar nieuwe investeringen.

Recovery Phrase (Herstelzin)
Dit is een lijst van woorden die je in een specifieke volgorde bewaart, waarmee je je cryptocurrencies kunt herstellen in geval van verlies van toegang tot je wallet.

Return on Investment (ROI)
ROI verwijst naar de winst die wordt gemaakt in verhouding tot de kosten van de investering. In de context van cryptocurrency-investeringen is het een maatstaf voor de financiële winst of het verlies dat een investeerder heeft gerealiseerd.

Round Trip Time (RTT)
In het kader van cryptocurrencies, wordt RTT vaak gebruikt in de context van netwerklag. Het verwijst naar de tijd die nodig is om een signaal van zender naar ontvanger te sturen en weer terug. Het kan impact hebben op de snelheid van cryptocurrency transacties.

S

Satoshi
Dit is de kleinste eenheid van bitcoin, genoemd naar Satoshi Nakamoto, de pseudonieme uitvinder van Bitcoin. Een Satoshi is één honderdmiljoenste van een Bitcoin.

Satoshi Nakamoto
De naam gebruikt door de onbekende persoon of personen die Bitcoin ontwikkelde en het eerste blockchain-netwerk implementeerde.

SegWit (Segregated Witness)
Een voorgestelde update voor het Bitcoin-netwerk die de manier waarop transactiegegevens worden opgeslagen in blokken verandert. Het helpt de schaalbaarheid van het netwerk te verbeteren.

Sharding
Een methode om de hoeveelheid gegevens die elke node moet opslaan en verwerken te verminderen door het netwerk op te delen in kleinere delen (shards), waardoor de totale capaciteit van de blockchain toeneemt.

Smart Contract
Een zelfuitvoerend contract waarvan de voorwaarden van de overeenkomst direct zijn geschreven in code. Deze worden vaak gebruikt op platformen zoals Ethereum.

Stablecoin
Een type van cryptocurrency die is ontworpen om een stabiele waarde te hebben, in tegenstelling tot de hoge volatiliteit die bij veel cryptocurrencies voorkomt. Dit wordt meestal bereikt door de waarde van de munt aan een specifieke asset of een pool van assets te koppelen.

Staking
Het proces waarbij gebruikers hun cryptocurrencies in een wallet opsluiten om het netwerk te ondersteunen door transacties te valideren. In ruil daarvoor ontvangen ze vaak beloningen.

Swap
In de context van crypto wordt dit vaak gebruikt om te verwijzen naar het uitwisselen van de ene cryptocurrency voor een andere. Dit kan op een gecentraliseerde beurs gebeuren, maar er zijn ook gedecentraliseerde protocollen die dit toelaten.

SHA-256
Een specifiek type van cryptografisch hash-functie dat veel wordt gebruikt in de cryptowereld. Het is de functie die wordt gebruikt in het Bitcoin blockchain protocol.

Scalability
Een term die verwijst naar de mogelijkheid van een netwerk, zoals een blockchain, om zijn prestaties te verhogen of te behouden naarmate het groter wordt. In de context van cryptocurrencies is schaalbaarheid een belangrijke overweging, aangezien netwerken met meer gebruikers en transacties meer rekenkracht en gegevensopslag vereisen.

T

Token
Een token verwijst in de wereld van cryptocurrencies naar een digitale eenheid die is uitgegeven door een project. Deze kunnen verschillende doelen hebben, zoals het vertegenwoordigen van aandelen in een bedrijf, punten in een loyaliteitssysteem of zelfs andere cryptocurrencies.

Transaction fee
Dit is een vergoeding die wordt betaald bij het doen van een transactie op een blockchain. De vergoeding wordt gebruikt om mijnwerkers of validators te compenseren voor de rekenkracht die ze hebben gebruikt om de transactie te bevestigen.

Trading volume
Dit is de hoeveelheid van een bepaalde cryptocurrency die in een bepaalde periode wordt verhandeld. Het handelsvolume kan een indicatie geven van de populariteit en liquiditeit van een bepaalde crypto.

Testnet
Een testnet is een alternatieve blockchain die wordt gebruikt voor testen. Deze hebben geen echte waarde en worden gebruikt om nieuwe functies en functionaliteiten te testen zonder het risico te lopen om echte fondsen te verliezen.

Two-factor authentication (2FA)
Een beveiligingsmethode waarbij een gebruiker twee verschillende vormen van identificatie moet verstrekken voordat toegang wordt verleend. In de context van crypto zou dit kunnen betekenen dat een gebruiker zowel een wachtwoord als een code die naar hun telefoon wordt verzonden moet invoeren.

Time lock
Een tijdslot is een type smart contract functionaliteit waarmee gebruikers tokens kunnen vergrendelen voor een bepaalde periode. Dit wordt vaak gebruikt in staking en DeFi-toepassingen.

Turing complete
Een term die wordt gebruikt om te beschrijven of een systeem elke mogelijke algoritmische berekening kan uitvoeren. In de context van crypto zijn sommige blockchains (zoals Ethereum) Turing compleet, wat betekent dat ze in staat zijn om elke vorm van smart contract uit te voeren.

Technical analysis (TA)
Dit is een methode die wordt gebruikt door handelaren om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen op basis van historische prijsgegevens en statistische trends. TA kan worden gebruikt bij het handelen in cryptocurrency.

Trezor
Trezor is een populaire hardware wallet voor het opslaan van cryptocurrencies. Het is ontworpen om veilig te zijn tegen fysieke en virtuele diefstal.

Tether (USDT)
Tether is een soort stablecoin die is ontworpen om altijd een waarde van $1 te hebben. Het wordt vaak gebruikt in de crypto-handel als een manier om de volatiliteit van andere cryptocurrencies te vermijden.

U

Uniswap
Een protocol op Ethereum voor het uitwisselen van ERC20-tokens. Uniswap is een voorbeeld van een gedecentraliseerde beurs (DEX) waarbij er geen nood is voor een traditionele tussenpersoon om transacties te verwerken.

UTXO (Unspent Transaction Output)
Dit is een term die verwijst naar het resterende deel van een cryptocurrency-transactie dat de verzender terugkrijgt. Het is een belangrijk onderdeel van Bitcoin’s transactiemodel.

USDT (Tether)
Tether is een type cryptocurrency bekend als ‘stablecoin’, wat betekent dat het waarde is gekoppeld aan een externe referentie, in dit geval de Amerikaanse dollar. Tether belooft dat elke uitgegeven USDT ondersteund wordt door een gelijke hoeveelheid Amerikaanse dollars in hun reserves.

Utility Token
Een utility token geeft de houder toegang tot een product of dienst van een bedrijf. Het is dus niet bedoeld als investering op zichzelf, maar eerder als een manier om een product of dienst binnen een bepaald ecosysteem te gebruiken.

UASF (User Activated Soft Fork)
Een methode waarbij deelnemers aan een blockchain-netwerk (zoals Bitcoin) een upgrade van het protocol afdwingen zonder de ondersteuning van meerderheidsminers. Het is een manier om wijzigingen in de blockchain-regels te implementeren.

Underlying Asset
In de context van cryptocurrencies kan een underlying asset verwijzen naar de fysieke cryptocurrency (zoals Bitcoin of Ethereum) die ten grondslag ligt aan een financieel contract of instrument, zoals een future of optie.

Unpermissioned Ledger
Een unpermissioned ledger is een blockchain waarbij iedereen kan deelnemen aan het consensusproces. Cryptocurrencies als Bitcoin en Ethereum maken gebruik van dit type ledger.

Uniform Fiscal Object (UFO)
Uniform Fiscal Object (UFO) is een gedecentraliseerde peer-to-peer cryptocurrency die transacties mogelijk maakt zonder de noodzaak van een centrale autoriteit. Het is gebaseerd op het Bitcoin-protocol.

Uphold
Uphold is een digitaal geldplatform waar gebruikers cryptocurrencies, nationale valuta’s en edelmetalen kunnen kopen, vasthouden en omzetten.

UXTO Model
Het UXTO of Unspent Transaction Output model is een specifieke manier van het registreren van transacties in een blockchain, waarbij elke transactie begint met munten als input en eindigt met munten als output. Bitcoin is een voorbeeld van een cryptocurrency die dit model gebruikt.

V

Valuta Pair (Valutapaar):
Dit is een economische term die wordt gebruikt om een paar van twee verschillende soorten cryptocurrencies te beschrijven. Het wordt meestal gebruikt om de waarde van een cryptocurrency ten opzichte van een andere te bepalen.

Veiligheidsmaatregel:
Een term die verwijst naar de verschillende technieken en methoden die worden gebruikt om de veiligheid en integriteit van cryptotransacties te waarborgen. Deze kunnen variëren van encryptie- en hashing-technieken tot veilige wallet-opslagopties.

Verificatie:
Dit is het proces waarbij een gebruiker of een transactie wordt geverifieerd om de authenticiteit ervan te waarborgen. In de context van blockchain wordt verificatie doorgaans bereikt door middel van cryptografie.

Volatiliteit:
Dit is een maatstaf voor de mate van variatie in de prijs van een financieel instrument over een bepaalde periode. In de wereld van cryptocurrency staat de volatiliteit bekend om zijn extreem hoge niveaus.

Volume:
Dit verwijst naar de hoeveelheid van een bepaalde cryptocurrency die in een bepaalde periode wordt verhandeld. Het is een belangrijke indicator van de marktactiviteit en liquiditeit van de munt.

VPN (Virtual Private Network):
Dit is een dienst die een veilige, gecodeerde verbinding biedt over een minder veilig netwerk, zoals het openbare internet. VPN’s worden vaak gebruikt om de privacy en veiligheid van cryptotransacties te verbeteren.

Vork (Fork):
Dit is een gebeurtenis waarbij de broncode van een bestaande cryptocurrency wordt gekopieerd en aangepast om een nieuwe versie te creëren. Dit kan resulteren in een geheel nieuwe munt (een hard fork) of een update aan de bestaande munt (een soft fork).

Vitalik Buterin:
Hij is een van de mede-oprichters van Ethereum, een van de meest bekende en gebruikte cryptocurrencies en blockchain-platformen naast Bitcoin.

Volgorderapport (VOR):
Een document dat de details van een handelstransactie vastlegt, zoals de datum, tijd, prijs, hoeveelheid en andere relevante informatie. Het is belangrijk voor de transparantie en traceerbaarheid van transacties op de cryptomarkt.

Vrijemarktwerking:
Een economisch concept waarin de prijs van een goed of dienst wordt bepaald door wat mensen bereid zijn te betalen (vraag) en wat verkopers bereid zijn te accepteren (aanbod). Cryptocurrencies zijn onderhevig aan vrijemarktwerking, wat bijdraagt aan hun prijsvolatiliteit.

W

Wallet
Een digitale portemonnee waarin cryptocurrencies worden opgeslagen. Dit kan een fysieke apparaat, een mobiele applicatie, een webdienst of een softwareprogramma op een computer zijn.

Whale
In de wereld van de cryptocurrency verwijst dit naar een individu of entiteit die een aanzienlijk groot aantal coins of tokens bezit. Whales kunnen een grote invloed hebben op de prijsbewegingen van een cryptocurrency.

Whitepaper
Een document dat de technische aspecten en de bedrijfsstrategie rond een specifieke cryptocurrency uitlegt. Het wordt vaak gepubliceerd door de makers van een nieuwe coin om beleggers en enthousiastelingen in te lichten over hun project.

Wrapped Tokens
Dit zijn tokens die de waarde van een andere token vertegenwoordigen, vaak op een andere blockchain. Bijvoorbeeld Wrapped Bitcoin (WBTC) is een token op de Ethereum-blockchain dat de waarde van Bitcoin vertegenwoordigt.

Wei
De kleinste fractie van Ether, de cryptocurrency van het Ethereum-netwerk. Het is vernoemd naar Wei Dai, een computerwetenschapper die bekend staat om zijn bijdragen aan de cryptografie en de ontwikkeling van de b-money, een voorloper van Bitcoin.

Wash Trade
Een vorm van marktmanipulatie waarbij een belegger tegelijkertijd en voor dezelfde prijs cryptovaluta koopt en verkoopt om de marktactiviteit te verhogen en een valse indruk van volume te creëren.

Wire Transfer
Een elektronische overboeking van fondsen. In de context van cryptocurrency kan dit verwijzen naar het overboeken van fiat-geld naar een crypto-beurs om te worden omgezet in cryptovaluta.

Withdrawal
Het proces van het verplaatsen van cryptocurrency van een handelsplatform of beurs naar een persoonlijke wallet of een andere bestemming.

W-ETH
Dit is een versie van Ethereum (ETH) die compatibel is gemaakt met het ERC-20 token formaat op het Ethereum-netwerk, waardoor het kan worden verhandeld met andere ERC-20 tokens.

Witness
In sommige blockchain-protocols, zoals Segregated Witness (SegWit) van Bitcoin, is een ‘witness’ een deel van de transactiedata dat wordt gebruikt om de geldigheid van transacties te controleren zonder dat alle data nodig is.

X

XRP
Dit is een digitale valuta die wordt uitgegeven door Ripple Labs Inc., een technologiebedrijf dat zich richt op de realisatie van realtime, cross-border betalingen voor financiële instellingen.

XLM
Het is de native cryptocurrency van het Stellar netwerk, een blockchain-gebaseerd distributiesysteem met als doel financiële diensten aan te bieden aan delen van de wereld die geen toegang hebben tot typische bank- en financiële instellingen.

XEM
Dit is de native cryptocurrency van het NEM platform, een blockchain-gebaseerd ecosysteem dat gericht is op het leveren van oplossingen zoals activabeheer, logistiek en notariële diensten.

XMR
Het staat voor Monero, een cryptocurrency die bekend staat om zijn sterke privacy- en anonimiteitskenmerken, waardoor gebruikers transacties kunnen uitvoeren zonder dat hun identiteit kan worden getraceerd.

XBT
Dit is een andere code die gebruikt wordt om Bitcoin te vertegenwoordigen, voornamelijk in professionele handelsomgevingen en op bepaalde beurzen.

X-Chain Het is een soort van sidechain in sommige blockchain-netwerken, ontworpen om specifieke functies of operaties te ondersteunen die niet op de hoofdketen kunnen worden uitgevoerd.

X11 Dit is een hashing-algoritme dat wordt gebruikt voor het minen van bepaalde cryptocurrencies, met name Dash. Het is bekend om zijn efficiëntie en lagere warmteproductie in vergelijking met andere algoritmen.

X-blockchain Het is een term die gebruikt wordt om te verwijzen naar een specifieke, vaak op maat gemaakte blockchain, waarbij ‘X’ meestal wordt vervangen door de naam van de organisatie of het project.

X Wallet Een algemene term voor een soort van digitale portemonnee (wallet) die cryptocurrencies ondersteunt, waarbij ‘X’ vaak wordt vervangen door de naam van de specifieke munt of het merk van de wallet.

X-coin Het is een generieke term die wordt gebruikt om te verwijzen naar een specifieke cryptocurrency, waarbij ‘X’ vaak wordt vervangen door de naam of het symbool van de munt.

Y

Yield Farming
Dit verwijst naar een manier om meer cryptocurrency-eenheden te verdienen door ze uit te lenen aan anderen. Yield farming, ook wel bekend als liquiditeitsmining, maakt deel uit van het gedecentraliseerde financieringssysteem (DeFi). Het stelt mensen in staat om een hoger rendement te behalen op hun cryptocurrency-investeringen door ze te ‘boerderijen’ voor beloningen.

YOLO (You Only Live Once)
In de context van cryptocurrency, wordt deze term vaak gebruikt om een risicovolle investeringsstrategie aan te duiden, waarbij iemand al zijn of haar kapitaal in één enkele cryptocurrency investeert, meestal in de hoop op snelle en hoge rendementen.

Yearn.finance (YFI)
Dit is de native token van het Yearn.finance platform, dat is ontworpen om geautomatiseerde yield farming strategieën te implementeren. Gebruikers kunnen hun cryptocurrency bezittingen in de protocol pools storten en Yearn.finance doet de rest, door het geld te verplaatsen naar de meest winstgevende DeFi lending platforms. YFI wordt gebruikt voor governance stemmen binnen het Yearn systeem.

Z

Zcash (ZEC):
Dit is een gedecentraliseerde en open-source cryptocurrency die sterke privacybescherming biedt. Zcash-transacties kunnen volledig afgeschermd worden om inhoud, afzender en ontvanger van transacties te verbergen.

Zilliqa (ZIL):
Zilliqa is een high-performance, high-security blockchain-platform. Het is ontworpen om de tekortkomingen van oudere blockchain-systemen op te lossen door de transactiesnelheid te verhogen en slimme contractfunctionaliteit te bieden.

Zero-Knowledge Proof:
Dit is een cryptografisch principe waarmee iemand kan bewijzen dat hij informatie kent (zoals een geheim) zonder die informatie zelf te onthullen. Het wordt veel gebruikt in privacygerichte cryptocurrencies, zoals Zcash.

Zeppelin:
Een bekend bedrijf dat oplossingen biedt voor de beveiliging van Ethereum slimme contracten. Zeppelin-tools zijn ontworpen om te helpen bij het schrijven, testen en inzetten van slimme contracten.

Zk-SNARKs:
Staat voor “Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge”. Dit is een vorm van zero-knowledge proof die wordt gebruikt in cryptocurrencies zoals Zcash om transacties te verifiëren zonder informatie over die transacties te onthullen.

Zk-STARKs:
Dit staat voor “Zero-Knowledge Scalable Transparent Arguments of Knowledge”. Het is een andere vorm van zero-knowledge proofs die geen vertrouwde setup vereist (zoals zk-SNARKs wel doen) en is bestand tegen kwantumcomputing.

Zebpay:
Een populaire cryptocurrency exchange die oorspronkelijk is opgericht in India. Het biedt de handel in verschillende cryptocurrencies, waaronder Bitcoin en Ethereum.

Z-seeds:
Term gebruikt in de context van Zcash. Z-seeds verwijzen naar de ‘seeds’ of input die wordt gebruikt om een privésleutel te genereren voor een afgeschermde Zcash-transactie.

Zypherium:
Een blockchain-gebaseerd platform dat zich richt op het creëren van een ecosysteem voor gedecentraliseerde financiële diensten. Het streeft naar het aanbieden van hoge snelheid en schaalbaarheid.

Zcoin (XZC):
Oorspronkelijk bekend als Zcoin, is nu Firo (FIRO), een privacy-focused cryptocurrency die zk-SNARKs technologie gebruikt om financiële privacy en anonimiteit te bieden.

1 t/m 9

0 Confirmation Transaction
Een transactie die in de blockchain is uitgezonden maar nog niet is gevalideerd en in een blok is opgenomen.

0x
0x is een protocol dat een infrastructuur biedt voor de peer-to-peer uitwisseling van tokens op de Ethereum-blockchain.

0.01 MicroBitcoin (µBTC)

Dit is een eenheid van Bitcoin (BTC) die vaak wordt gebruikt in microtransacties. 1 µBTC is gelijk aan 0.000001 BTC.

1

1inch
Een gedecentraliseerde exchange (DEX) aggregator die de prijzen van verschillende DEX’s vergelijkt om gebruikers de meest efficiënte handelsroutes te bieden.

1st Blood
1st Blood is een op Ethereum gebaseerd eSports-platform dat spelers in staat stelt om deel te nemen aan games en prijzen te winnen.

10x, 100x, 1000x (crypto rendement)

Veel gebruikt door handelaren en investeerders om het potentiële rendement van een investering in een bepaalde cryptomunt aan te geven.

100x (of andere aanduidingen zoals 2x, 3x, 50x, etc.)
Dit zijn multipliers die worden gebruikt in de handel met hefboomwerking om aan te geven hoeveel groter een positie kan zijn dan het werkelijke ingezette bedrag.

100% Premined

Dit betekent dat alle munten van een bepaalde cryptocurrency vóór de openbare lancering zijn gemined.

100 SMA en 200 SMA (Simple Moving Average)
Dit zijn technische indicatoren die worden gebruikt door handelaren om het gemiddelde van de prijs van een bepaalde cryptocurrency over een bepaalde periode (bijvoorbeeld 100 of 200 dagen) te berekenen

2

2FA (Two Factor Authentication)
Een beveiligingsproces waarbij de gebruiker twee verschillende authenticatiemethoden moet verstrekken om te verifiëren wie ze zijn. Het wordt vaak gebruikt in de crypto-wereld voor extra veiligheid bij het inloggen op platforms.

2nd Layer Solutions
Technologieën zoals het Lightning Network voor Bitcoin, die bovenop de basis blockchainlaag worden gebouwd om de schaalbaarheid te verbeteren.

20-Day Moving Average
Een technische indicator die wordt gebruikt door traders om het gemiddelde van de prijs van een bepaalde cryptocurrency over de afgelopen 20 dagen te berekenen.

21 Million
Het totale aantal Bitcoin dat ooit zal worden gemined, een aspect van het protocol dat de inflatie beperkt.

256-Bit Encryption
Een van de meest veilige encryptiemethoden en wordt vaak gebruikt in de blockchain- en cryptocurrency-industrie.

24-Hour Volume
Het totale handelsvolume van een bepaalde cryptocurrency in de laatste 24 uur.

3

30-Day Volatility
Een maatstaf voor de mate van prijsschommelingen van een cryptocurrency over een periode van 30 dagen.

3Commas
Een handelsplatform dat een geavanceerd en uitgebreid handelssysteem biedt om meerdere cryptoparen op verschillende beurzen te verhandelen.

3D Secure

Een extra beveiligingslaag voor online creditcard- en debetkaarttransacties, waaronder het storten en opnemen van fondsen in cryptocurrency exchanges.

3rd Generation Cryptocurrency
Term die gebruikt wordt om cryptomunten zoals Cardano aan te duiden die functies hebben zoals interoperabiliteit, schaalbaarheid en governance.

3rd Party Audits

Audits uitgevoerd door een onafhankelijke entiteit om de veiligheid en integriteit van een blockchain of smart contract te verifiëren.

4

4-Year Cycle
Een verwijzing naar de vierjarige cyclus van Bitcoin’s halving event, waarbij de beloning voor miners wordt gehalveerd. Dit heeft gevolgen voor het aanbod en de prijs van Bitcoin.

4Chan
Een anoniem discussiebord dat vaak wordt gebruikt door leden van de crypto-gemeenschap.

420,000 Block (of andere specifieke blocknummers)
Specifieke blocks in de blockchain kunnen significant zijn vanwege bepaalde gebeurtenissen, zoals halving events.

5

51% Attack
Dit is een mogelijke aanval op het netwerk van een blockchain, waarbij meer dan de helft van de rekenkracht wordt gecontroleerd door een enkele deelnemer of een groep deelnemers.

5G
De vijfde generatie technologie standaard voor breedbandcellulaire netwerken, die mogelijk nieuwe use-cases kan ontgrendelen voor blockchain en cryptocurrency.

 

7

7200 Second Blocks (of andere bloktijd aanduidingen zoals 10 minuten blocks, 2.5 minuten blocks, etc.)
Dit verwijst naar de tijd die nodig is om een nieuw block aan de blockchain toe te voegen. Voor Bitcoin is dit bijvoorbeeld ongeveer elke 10 minuten.

7nm Chip Processors
Een technologie gebruikt in de productie van ASIC miners, die energie-efficiëntie en rekenkracht bieden.

 

Kom meer te weten over deze cryptoexchanges: