Crypto regels in EU verscherpt – banken en exchanges onder vuur

Crypto regels in EU verscherpt – banken en exchanges onder vuur

Crypto regels in EU verscherpt – banken en exchanges onder vuur
Het Basel Comité kwam bijeen, op 2 en 3 juli. Hierin nam de instantie beleidsbeslissingen met betrekking tot onder andere de openbaarmaking van de crypto blootstelling van banken. De beslissingen maken deel uit van de Basel III-hervormingen, een initiatief die in 2019 werd gestart.
De crypto blootstelling van banken omvat het bedrag aan crypto activa dat zij bezitten, evenals hun betrokkenheid bij transacties, leningen, en investeringen die gerelateerd zijn aan cryptocurrencies. Het meten van de blootstelling helpt bij het beoordelen van de risico’s voor de financiële stabiliteit van de instelling.
Uiteindelijk is het doel van de hervormingen om de weerbaarheid van banken in de Europese Unie (EU) te versterken. Dit moet worden bereikt door de implementatie van passende regelgeving, ondersteund door toezicht en effectief risicobeheer.
Crypto wordt gezien als hoog risico
De overwegingen van het comité over de crypto blootstelling van banken zijn al wat jaren in gang gezet, vanaf 2019. In 2021 werd voorgesteld om crypto in de hoogrisico Groep 2 van activa te plaatsen, met een risicogewicht van 1.250%, wat betekent dat banken kapitaal moeten hebben gelijk aan de waarde van hun crypto blootstelling. Groep 2 bezittingen waren beperkt tot minder dan 1% van de waarde van hun Groep 1 bezittingen
Stablecoins kregen in de recente bijeenkomst een nieuwe aanduiding van 1b, die geen extra vereisten oplegde over de bezittingen van banken boven die voor Groep 1. Echter, stablecoins met “ineffectieve stabilisatiemechanismen” werden in Groep 2 geplaatst. Voorbeelden hiervan was Luna’s algoritmische stablecoin TerraUSDT.
Er werd ook voorgesteld om een maximale looptijd in te stellen voor de reserve activa van banken en ervoor te zorgen dat stablecoins extra onderpand hebben om mogelijke waarde verliezen te voorkomen.
MiCA van kracht in Europa
Naast de nieuwe Basel-normen moeten stablecoin uitgevers ook voldoen aan nieuwe regelgeving voor markten in crypto activa (MiCA). Na lang wachten ging de nieuwe wet op 30 juni van kracht.
De door de Europese Unie (EU) geïnitieerde regelgeving komt met aanzienlijke veranderingen en beoogt meer transparantie in de crypto industrie. Daarnaast moet het ook consumenten beter gaan bescherming
MiCA introduceert uniforme regels voor alle EU lidstaten, waarbij cryptodienstverleners, zoals beurzen en walletproviders, strenge eisen moeten naleven om vergunningen te verkrijgen. Deze eisen omvatten onder andere kapitaalvereisten, bedrijfsvoering, en transparantie.
Het bericht Crypto regels in EU verscherpt – banken en exchanges onder vuur verscheen eerst op Crypto Insiders.
Ga naar de bron van dit artikel

Vergelijkbare berichten